نشریه های علمی انتشارات

اعلام آمادگی نشریه برای ثبت نام کاربران ودریافت مقالات برای ارزیابی وانتشار در مجله

 (پست شد: 2012-09-01)
مجله جغرا فیا و توسعه شهری  از کلیه محققان و اساتید دانشگاهها و بویژه  گروههای جغرافیا ، شهرسازی ،طراحی و مطالعات شهری،  برای همکاری و ارسال نتایج تحقیقات برای چاپ در مجله دعوت به همکاری می نماید.
بیشتر...
1 - 1 (1)