دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد نشریه گروه جغرافیا صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد مدیر مسوول: دکتر براتعلی خاکپور سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما ______________________ هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا): دکتر عیسی ابراهیم زاده(دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان)، دکتر محمد اجزاء شکوهی (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر براتعلی خاکپور (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد) ، دکتر محمد رحیم رهنما (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عباس سعیدی(استاد دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محمد سلیمانی(دانشیار دانشگاه خوارزمی)، دکتر زهره فنی(دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی اکبر عنابستانی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر عزت الله مافی(دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر اصغر نظریان(استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران). ______________________ داوران این شماره به ترتیب حروف الفبا: دکتر محمد اجزاء شکوهی(استادیارگروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد)، معصومه توانگر (فوق لیسانس برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد)، علیرضا جمشیدی (دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه اصفهان)، سیدعلی حسین پور (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری)، دکتر کریم حسین زاده دلیر(استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز)، ، فرزانه رزاقیان(دانشجوی دکتری و عضو پژوهش تمام وقت جهاد دانشگاهی مشهد)، دکتر محمد رحیم رهنما (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)، مهدی عبدالهی(کارشناس ارشد شهر سازی شهرداری تبریز)، دکتر علی اکبر عنابستانی (دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه فردوسی مشهد)،سید هادی کهنه پوش(دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر صدیقه لطفی (دانشیار گروه جغرافیا‌ی دانشگاه مازندران)، دکتر ابوالفضل مشکینی(استاد یار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت مدرس تهران) مدیر اجرائی: علیرضا جفائی ویراستار: سیما ارمی اول مترجم و ویراستار انگلیسی: دکتر محمد غضنفری این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود : * SID (پایگاه اطلاعات علمی دانشگاهی) *__________* magiran(پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور) * این مجله در نشست کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور مورخ 1391/3/31 اجازه انتشار دریافت نموده است.

دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

ارزیابی کارآیی عملکردی سیستم حمل و نقل اتوبوس های تندرو شهر تبریز

مهدی عبداللهی; رقیه سالك قهفرخی; بهنام قاسم زاده; عاطفه فتح بقالی

تحلیل توزیع فضایی پارک‌های محله‌ای منطقه 3 تهران

دکتر صدیقه لطفی; دکتر عیسی جوکارسرهنگی; هیرش عثمانپور; سیوان عظیمی

اولویت بندی مراکز خدماتی مورد نیاز روستاییان در ورودی های شهر زابل با استفاده از مدل Topsis

محمود رضا میرلطفی; سید امیر محمد علوی زاده; فرشته سرگلزایی; صدیقه سرگلزایی