نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بررسی میزان تحقق پذیری شهر خلاق (مقایسۀ تطبیقی بین شاخص های توسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خلاق، نمونۀ مورد مطالعه: شهرهای استان یزد)  persian.pdf    دانلود : 4591
  اصغر ضرّابی ; میر نجف موسوی ; علی باقری کشکولی
  بازدید: 4649
  شناسایی پهنه های خارج از خدمات رسانی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده ازNetwork Analysis (نمونة مورد مطالعه: ایستگاه های آتش نشانی شهر تبریز)  persian.pdf    دانلود : 1218
  محسن احدنژاد روشتی ; توحید احمدی ; راضیه تیموری
  بازدید: 899
  شناسایی اراضی مناسب سرمایه‏گذاری‏های اقتصادی در منطقۀ سه شهرداری مشهد  persian.pdf    دانلود : 555
  معصومه توانگر ; فرزانه رزاقیان ; حسین آقاجانی
  بازدید: 688
  فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در کاهش تقاضای سفرهای درون شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)  persian.pdf    دانلود : 805
  علیرضا دهقان پور ; محبوبه محمودی نیا ; حجت رضایی
  بازدید: 837
  ارزیابی فضاهای عمومی و طرح های شهری قوچان منطبق با الگوی «شهر دوست دار کودک» (CFC)  persian.pdf    دانلود : 1093
  اکبر کیانی ; علی اسماعیل زاده کواکی
  بازدید: 1035
  سنجش رابطۀ دسترسی به امکانات و خدمات شهری، امنیت و بهداشت محله و کیفیت زندگی زنان در شهر تهران (با تأکید بر نیاز های ویژۀ زنان منطقۀ ۲ تهران)  persian.pdf    دانلود : 1135
  فریبا سیدان ; اکرم سلطانپور اشتبینی
  بازدید: 919
  راهکار راهبردی کنترل رشد حاشیه نشینی در مناطق شهری مطالعۀ موردی: شهرستان بناب  persian.pdf    دانلود : 504
  حمدالله سجاسی قیداری ; فخری صادقی ; لیلا قسمتی
  بازدید: 851
  توانمندسازی شغلی زنان و توسعۀ پایدار شهری (مطالعۀ موردی: زنان شاغل، منطقۀ ۱۸ شهر تهران)  persian.pdf    دانلود : 851
  زهره فنی ; مژگان فرج زاده
  بازدید: 859
  سنجش و شناسایی شاخص های پایداری اجتماعی حمل و نقل شهری در شهر اهواز  persian.pdf    دانلود : 881
  سعید امانپور ; هادی علیزاده
  بازدید: 1259
  نقش شبکۀ ریلی درون شهری در چشم انداز بوم شناختی و اقتصادی حمل و نقل شهر مشهد  persian.pdf    دانلود : 506
  محمد اجزاء شکوهی ; عزت الله مافی ; فهیمه عبادی نیا
  بازدید: 813