نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • ضرورت سنجش و توانمندسازی سرمایۀ اجتماعی در بهسازی بافت های فرسودۀ شهری مطالعۀ موردی: محلۀ سرشور (مشهد)  Persian.pdf    دانلود : 1192
  حسین حاتمی نژاد ; نورالدین رحمتی ; علی اسماعیل زاده کواکی
  بازدید: 600
  بررسی محدودیت‌های ژئومورفولوژیک توسعه فیزیکی و مکان یابی جهت های توسعه آینده شهر سنقر  Persian.pdf    دانلود : 1336
  محمّد مهدی حسین زاده ; رویا پناهی
  بازدید: 502
  راهبردهای تجدید حیات بافت قدیم شهر آران و بیدگل  Persian.pdf    دانلود : 1327
  محمد حسین سرایی ; امیر اشنویی ; علی اصغر شیره پز آرانی
  بازدید: 345
  سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهرستان نیشابور)  Persian.pdf    دانلود : 1259
  محمدرضا رضوانی ; شیوا پروائی هره دشت ; حسین منصوریان
  بازدید: 788
  بررسی امنیت اجتماعی زنان در پیاده روهای پرتردد کلان‌شهرها با استفاده از مدل AHP, Topsis و Vikor  Persian.pdf    دانلود : 1287
  محسن احدنژاد روشتی ; رحیم غلامحسینی ; شاهرخ زادولی خواجه
  بازدید: 771
  سرمایه اجتماعی، توانمندسازی زنان حاشیه نشین و بازار کار شهری مطالعه موردی: جامعه زنان محلات اسکان غیر رسمی تبریز  Persian.pdf    دانلود : 1032
  براتعلی خاكپور
  بازدید: 602
  بررسی تطبیقی نقش کاربری ترکیبی بر تولید سفر در محلات شهری ( محله چهنو و کارمندان منطقه ۶ مشهد)  Persian.pdf    دانلود : 1788
  رسول قربانی ; نعیمه ترکمن نیا
  بازدید: 462
  بررسی نقش مساجد در توسعه محله ای در شهر مشهد  Persian.pdf    دانلود : 1017
  محمدعلی احمدیان ; سمیرا عرفانیان
  بازدید: 769
  تحلیلی بر وضعیت شاغلان بخش اقتصاد غیررسمی (مطالعه موردی: شهر قروه)  Persian.pdf    دانلود : 1478
  محمد ویسیان ; میرنجف موسوی ; طاها ربانی ; واحد احمدتوزه
  بازدید: 508
  بررسی انسجام درونی محلات شهری در شهرهای اسلامی و تقابل آن با پروژه های نوسازی شهری ؛ نمونه محله عامل شهر مشهد  Persian.pdf    دانلود : 985
  مصطفی امیرفخریان ; محمدرحیم رهنما ; احمد پوراحمد ; محمد اجزاء شکوهی
  بازدید: 649
  تعیین کارائی و اولویت بندی هتل ها با روش تحلیل پوششی داده-ها و تحلیل رابطه خاکستری  Persian.pdf    دانلود : 2343
  سید مسعود حكاكی ; سعید سعیدا اردكانی ; انیسه رضائی ; اکرم صدقی ; امیررضا كنجكاو منفرد
  بازدید: 369