فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر شکل‌گیری گردشگری الکترونیکی در بین گردشگران ورودی به شهر شیراز

مسعود صفایی پور; فروغ گشتیل; علیرضا رحیمی چم خانی; ابوطالب پناهی نژاد; سید چمران موسوی

جزیرۀ گرمایی کلان‌شهر مشهد

مرضیه کارکن سیستانی; رضا دوستان