فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تحلیل قابلیت‌ها و جایگاه شهر تهران ازنظر تحقق مفهوم شهر خلاق در مقایسه با سایر شهرهای دنیا

سعید زنگنه شهرکی; باقر فتوحی‌مهربانی; محمد پوراکرمی; محمدرضا سلیمان زاده