نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گلاسگو/ دانشگاه مازندران

چکیده

فضاهای سبز و پارک‌های شهری، از کاربری‌های مهم یک شهر محسوب می‌شوند که در افزایش کیفیت زندگی، ایجاد تسهیلات، فراهم آوردن اوقات فراغت نقش موثری داشته و با دارا بودن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، فضای مناسبی برای افزایش مشارکت شهروندان و ایجاد یکپارچگی اجتماعی فراهم می‌آورند. از این‌رو، نحوه پراکنش و توزیع آن‌ها در شهرها دارای اهمیتی فراوان است. منطقه 3 شهرداری تهران در عین داشتن سرانه فضای سبز نسبتاً مناسب، دچار کمبود پارک‌ محله‌ای و توزیع نامناسب آن‌ها در سطح منطقه است. در این تحقیق، از تحلیل‌های بافرینگ و تایسن استفاده شده است. نتایج نشان داد هر چند بیشتر کاربری‌های همجوار پارک‌های محله‌ای منطقه 3 تهران را کاربری‌های سازگار تشکیل می‌دهند، اما بین محل استقرار این پارک‌ها و تقسیمات کالبدی (محلات) رابطه منطقی وجود ندارد و از نظر عملکرد نیز پراکنش آن‌ها با تراکم جمعیت متناسب نیست، به طوری که محله‌های پرتراکم جمعیتی منطقه شامل محلات 1، 5، 6 و 8 فاقد این نوع پارک‌ها در سطح خود می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing spatial distribution of neighborhood parks in zone 3 of Tehran mega-police

نویسندگان [English]

  • sedigheh Lotfi
  • Issa Jokar Sarhangi
  • Hirash Osmanpoor
  • Sayvan Azimi

چکیده [English]

Urban green spaces and parks are important land use of cities which promote quality of life by providing facilities for leisure and also play a crucial role in social cohesion and participation due to their socio-economic and environmental functions. Hence the distribution of such spaces is very important in cities. However the zone of 3 in Tehran has a relative appropriate green space per capita but the zone lacks neighborhood parks and the existing parks are not well distributed regarding to population. The present research applied buffering and Tyson analysis to investigate the possibility of establishing new parks. The results showed that most of the adjacent land uses to the zone’s parks are compatible but there is not a logical relation between park location and the physical division of neighborhoods and also the distribution of parks has no accordance to population density so that the dense neighborhoods of 1, 5, 6 and 8 are without such parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial distribution
  • green space
  • Neighborhood Park
  • Buffering Analyzing
  • Thiessen Analysis
  • zone 3 of Tehran
CAPTCHA Image