نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری دانشگاه تهران

2 دانشکده حمل و نقل دانشگاه صنعتی اصفهان

3 دانشکده حمل و نقل دانشگاه اصفهان

چکیده

رویکرد توسعه حمل و نقل محور نوعی از توسعه به همراه اختلاط کاربری، فشردگی، تنوع، پیوستگی، دوچرخه سواری، پیاده روی و تراکم بالا است که با دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی تعریف می‌شود. در ایران تعریف این رویکرد به اشتباه به نگاه نقطه‌ای و ایستگاهی تقلیل پیدا کرده است، معمولاً طراحی محدوده‌های توسعه حمل و نقل محور به ایستگاه‌های بلند مرتبه با کاربری تجاری و اداری محدود شده‌اند و نتوانسته‌اند خواسته‌ها و انتظارات مدیران و شهروندان را بر مبنای تعریف این نوع توسعه در شهر محقق کند. در این تحقیق ابتدا شاخص‌های توسعه حمل و نقل محور تدوین شده، با روش دلفی از سوی متخصصان وزن بندی برای شاخص ها پیشنهاد شده. سپس ظرفیت خطوط مترو در شهر اصفهان سنجیده شده‌اند تا محدوده‌هایی که مستعد رویکرد توسعه حمل و نقل محور هستند؛ شناسایی شود. به عبارتی نقاط ایستگاهی در خطوط مترو اصفهان با ارائه الگوریتم رتبه بندی و آزمون، در قالب مناطق مستعد در شبکه مترو اصفهان به صورت اولویت بندی معرفی شده‌اند. ایستگاه‌های دروازه دولت، میدان عتیق و میدان آزادی بیشترین امتیاز برای تحقق توسعه حمل و نقل محور را به دست آورده‌اند. این ایستگاه‌ها، به دلیل استقرار در مناطق مناسب برای دسترسی عموم به حمل و نقل، جانمایی در نقاط استراتژیک شهر و وجود تنوع عملکردی، منتخب نقاط مستعد در شهر اصفهان بوده‌اند. همچنین در نتیجه تحقیق از طریق روش خوشه بندی در نرم افزارexpert choice چارچوب برنامه ریزی برای محدوده‌های مستعد پیشنهاد شده است. به گونه‌ای که هر خوشه با یک رویکرد منحصر پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification of potential areas for the development of transportation-oriented transportation in metro lines A case study of three metro lines in Isfahan

نویسندگان [English]

  • shohreh ezzatian 1
  • saed mahdi Abtahi 2
  • ali naaman 3

1 PhD researcher, University of Tehran

2 Faculty of Transportation, Isfahan University of Technology

3 Faculty of Transportation, University of Isfahan

چکیده [English]

The Transportation-Based Development (TOD) approach is a type of development of living and working spaces that is defined based on the distance from the public transportation station and the main users in this development are pedestrians who are at a distance of 400 to 800 meters or about 5 to 10 minutes' walk provides them with the ability to walk comfortably and safely. In TODI's approach, there is a range of use intensity and density and height of buildings; This means that in the areas closer to the station, it provides more services to pedestrians and less services to private cars. Near the station, more compaction and mixing of uses is required, and this intensity decreases as it moves away from the station. The TOD approach is a type of development with mixed-use, compact, and high density, defined by easy access to public transportation.

In Iran, the definition of TOD has been mistakenly reduced to a purely stationary place around the metro, and TOD projects have failed to meet the demands and expectations of the city. In this study, to answer the two main questions, i.e., which are the most appropriate urban metro stations for TOD implementation in Isfahan, and what is the right approach to achieve them, TOD indicators were developed. Additionally, by examining Isfahan’s capacities, areas that are suitable for the TOD approach were identified. By proposing the ranking algorithm and testing it, TOD potential areas in Isfahan metro have been prioritized. Darvaze- Dolat, Atiq Square and Azadi Square metro stations scored the highest points for TOD realization. Moreover, through the clustering method in Expert Choice software, a planning framework for TOD potential areas has been proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transport-oriented development
  • station point
  • clustering
  • metro lines network
  • Isfahan
CAPTCHA Image