نام نام خانوادگی وابستگی سازمانی
پاکزاد آزادخانی دانشگاه باختر ایلام
حسین آقاجانی دانشگاه اصفهان
قادر احمدی دانشگاه ارومیه
محمد علی احمدیان دانشگاه فردوسی مشهد
روح اله اسدی دانشگاه فردوسی مشهد
احمدرضا اصغرپور ماسوله دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر اصغری زمانی دانشگاه زنجان
کمال امیدوار دانشگاه یزد
مهدی بازرگان دانشگاه فردوسی مشهد
خدارحم بزی دانشگاه زابل
مژگان پورعماد دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر پیله ور دانشگاه بجنورد
علی اکبر تقی پور دانشگاه دامغان
معصومه توانگر دانشگاه فردوسی مشهد
مژگان ثابت تیموری جهاد دانشگاهی مشهد
محمد ثانی دانشگاه بیرجند
کیومرث حبیبی دانشگاه کردستان
سعید حسین آبادی دانشگاه بزرگمهر قائنات
سید مصطفی حسینی عضو هیئت مدیره شرکت فرتاک پژوهان سپنتا
علی حسینی دانشگاه تهران
سید هادی حسینی دانشگاه حکیم سبزواری
سیّد هادی حسینی دانشگاه حکیم سبزواری
هادی حکیمی دانشگاه تبریز
محمد تقی حیدری دانشگاه زنجان
اکبر حیدری تاشه کبود دانشگاه فردوسی مشهد
رسول حیدری سورشجانی دانشگاه کاشان
احمد خادم الحسینی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد
شهریار خالدی دانشگاه سوربن پاریس-دانشگاه شهید بهشتی
فروغ خزاعی نژاد دانشگاه کوثر بجنورد
محمدعلی خلیجی  دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
دکتر امید علی‌ خوارزمی دانشگاه فردوسی مشهد
مریم دانشور دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
مسعود داوری نژاد دانشگاه غیرانتفایی بینالود مشهد
رضا دوستان دانشگاه فردوسی مشهد
فرزانه رزاقیان دانشگاه فردوسی مشهد- جهاد دانشگاهی مشهد
محمدرضا رضایی دانشگاه یزد
سیّد هادی زرقانی دانشگاه فردوسی مشهد
سعید زنگنه دانشگاه تهران
مهدی زنگنه دانشگاه حکیم سبزواری
حمدالله سجاسی قیداری دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسین سرائی دانشگاه یزد
مهدی سقایی موسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان
ریحانه سلطانی مقدس دانشگاه پیام نور
لیا شاددل دانشگاه فردوسی مشهد
زهرا شریفی نیا  دانشگاه آزاد اسلامی ساری
رستم صابری فر دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی صادقی دانشگاه فردوسی مشهد
شیرین صباغی ابکوه دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود صفایی پور دانشگاه شهید چمران اهواز
فروزان طاهری دانشگاه فردوسی مشهد
حسین طهماسبی مقدم دانشگاه زنجان
غلامرضا عباس زاده دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی عبداللهی دانشگاه تبریز
سیدعلی علوی دانشگاه تربیت مدرس
یونس غلامی دانشگاه کاشان
مریم قاسمی دانشگاه فردوسی مشهد
رسول قربانی دانشگاه تبریز
محمد قنبری دانشگاه فردوسی مشهد
صدیقه لطفی دانشگاه مازندران
دکتر ابوالفضل مشکینی دانشگاه تربیت مدرس
سعید ملکی دانشگاه شهید چمران اهواز
علی موحد دانشگاه خوارزمی تهران
دکتر میرنجف موسوی دانشگاه ارومیه
اصغر مولائی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
حسین میرزائی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد میره ای دانشگاه تهران
عامر نیک پور دانشگاه مازندران
بهزاد وثیق دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول