نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش مرور سیستماتیک، مطالعات حوزه تاب‌ آوری شهری در تهران را تحلیل کند. نویسندگان با استفاده از کلیدواژه‌های «تاب‌آوری» و «تاب‌آوری شهری» در پایگاه‌های اطلاعاتی اس.آی.دی و مگ‌ ایران مطالعات مربوط به تاب‌آوری شهری در تهران را جستجو کردند. برای انتخاب مطالعات جهت ورود به‌مرور سیستماتیک از چارچوب پریسما استفاده شد که درنهایت 55 مطالعه به فرایند مرور سیستماتیک وارد شدند. 49 درصد از مطالعات مرور شده به این نتیجه رسیدند که میزان تاب آوری در سطح مناطق شهری تهران متفاوت است. عدم دسترسی یکسان به خدمات شهری، وجود بافت فرسوده در برخی مناطق و متفاوت بودن توانایی مالی و سطح مشارکت اجتماعی ساکنان ازجمله دلایل متغیر بودن تاب آوری در سطح مناطق شهری تهران است. علاوه براین، 38 درصد از مطالعات به این نتیجه رسیدند که وضعیت تاب آوری در شهر تهران نامطلوب است؛ که دراین‌بین سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت های فرسوده و بافت مرکزی شهر تهران شرایط نامناسب‌تری داشتند. در مجموع مرور سیستماتیک نشان از دو ویژگی برجسته وضعیت تاب آوری شهر تهران دارد. مشخصه اول نشان‌دهنده وضعیت متفاوت تاب آوری در سطح شهر تهران و مشخصه دوم نشان از وضعیت نامناسب تاب‌آوری در برخی از محدوده‌های شهر تهران می دهد. این نتایج می‌تواند برای سیاستگذاران و دست اندرکاران مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت باشد. بدینسان که با استفاده از نتایج این مطالعه، برنامه‌ریزان و مدیران شهری میتواند سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای تاب‌آوری شهر تهران را متناسب با وضعیت هر کدام از مناطق شهری تهیه، بررسی یا به‌روز کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of resilience in Tehran using a systematic review

نویسندگان [English]

  • nabi moradpoor
  • Ahmad Pourahmad
  • hossein hataminejad
  • Keramatollah Ziari

University Of Tehran

چکیده [English]

Resilience is a multidimensional concept and has been studied in many different disciplines including ecology, socio-ecological systems, social sciences and psychology. This concept has attracted more attention in recent years, especially in terms of urban planning. This concept is particularly highlighted when a city or community encounters threats such as natural hazards. To respond to these threats, a comprehensive resilience assessment is required to identify priority areas for disaster risk management. In this study, a systematic review method is used to review and analyze studies of resilience in Tehran, and then a systematic formulation is provided. The authors searched the SID and Magiran databases for studies related to urban resilience in Tehran using the keywords “resilience” and “urban resilience”. The PRISMA framework was used to select studies for systematic review, and ultimately 55 studies were included in the review. According to 49% of the studies, the level of resilience was different in urban areas of Tehran. Lack of equal access to municipal services due to their uneven distribution, Existence of worn-out fabrics and informal settlements in some areas and different financial ability and level of social participation of residents are among the main reasons for the variability of resilience in urban areas of Tehran. In addition, 38% of the studies concluded that the resilience situation in Tehran is unfavorable; in the meantime, informal settlements, dilapidated structures and the central part of Tehran had more unsuitable conditions. The results of this study are useful for city managers, crisis management, city council, NGOs and other organizations related to urban management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Resilience
  • urban resilience
  • systematic review
  • Tehran
  • PRISMA framework"
CAPTCHA Image