نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مکان‌یابی نامناسب سایت‌‌های بلندمرتبه می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به مناظر شهری وارد‌کند. این موضوع به خصوص در شهر‌هایی با مناظر آبی که دارای با کیفیت‌ترین مناظر شهری هستند، اهمیت دوچندان دارد. منظر رودخانه‌ای بخش مرکزی اهواز، اخیرا مورد تعرضِ توسعه غیر اصولی قرار گرفته‌است؛ و به نظر می‌رسد با ادامه این روند، در آینده نه‌چندان دور ناهماهنگی ارتفاعی ساختمان‌ها چهره آشفته‌ای برای شهر به‌وجود آورد. بنابر‌این، هدف از پژوهش حاضر توسعه یک متدولوژی مؤثر برای هدایت منظر رودخانه‌ای در بخش مرکزی اهواز است. روش پژوهش ترکیبی از متد‌های کمی‌وکیفی است. ابتدا انواع دیدها شناسایی، کد‌گذاری و تحلیل شده‌اند. سپس وضعیت مطلوب ارتفاعی با توسعه تکنیک ایزوویست سه بعدی (3D-isovist) و نمایش بصری دقیق (AVR) شبیه سازی شدند. نتایج پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل جهت تقویت مناظر رودخانه‌ای را در شش دسته مشخص می‌کند. همچنین آستانه-های ارتفاعی مجاز جهت توسعه مجاور کارون را به صورت دقیق نشان می‌دهد. آستانه‌های ارتفاعی از مکانیابی اشتباه ساختمان‌های بلند جلوگیری می‌کند، به عنوان مثال ساختمان 19 طبقه‌ای که در مجاور کارون در محله باغ ملک ساخته شده است لازم بود تا حداقل چهارصد متر عقب‌تر از بستر رودخانه مکان‌یابی می‌شد. تفاوت این پژوهش با سایر پژوهش‌ها در حوزه منظر آن است که تلاش می‌کند تا چارچوب قائده‌مند وکمی را برای تحلیل منظر پیشنهاد دهد؛ که نه تنها از دقت بالاتری نسبت به تحلیل‌های کیفی برخوردار است، بلکه قابلیت اجرا در سایر نمونه‌ها را دارد. نتایج فرآیند پیشنهادی در این پژوهش می‌تواند تحولی در نگرش به موضوع منظردر طرح‌های توسعه شهری ایجاد کند و تکمیل کننده آن باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Visual Management of Urban Riverscapes (a case study of the central area of Ahvaz city)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Chizfahm daneshmandian 1
  • Fatemeh Poodat 2
  • Roohollah Mojtahedzadeh 2

1 PhD student in Islamic Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Islamic Arts University of Tabriz , Tabriz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Inappropriate placement of high-rise buildings can irreparably damage the urban landscape and destroy the opportunity to create a sense of identity.It is especially important in cities with high-quality views of water. The riverscapes of Ahvaz city, has recently been suffered by unprincipled constructions; And it will undoubtedly lead to chaos in the near future. Consequently, the current research aims to develop an effective methodology for managing the riverscape in Ahvaz's central part (formation). Research methods combine quantitative and qualitative approaches. As a first step, views have been recognized, coded and analyzed. Following that, a 3D-isovist and accurate visual representation (AVR) techniques were developed to simulate the optimal height situation. The findings highlight the six categories of potential and current improvements views to river landscapes. Additionally, it accurately displays the height thresholds that permit development close to Karun. Height thresholds prevent tall buildings from being placed incorrectly; for instance, the 19-story skyscraper next to Karun in the Bagh Malek neighborhood had to be placed at least 400 meters behind the riverbed. Unlike other existing research on riverscape, this research focuses on a systematic and quantitative framework for analyzing urban landscapes rather than relying solely on qualitative data. allowing for greater accuracy and scalability. The findings of the proposed procedure in this study have the potential to alter and enhance plans for urban development with regard to landscape.

Visual Management of Urban Riverscapes (a case study of the central area of Ahvaz city)

Visual Management of Urban Riverscapes (a case study of the central area of Ahvaz city)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visual management
  • urban riverscapes
  • high-rise building
  • height threshold
  • central area (formation) of Ahvaz
CAPTCHA Image