نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه کوثر بجنورد

2 عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری دانشگاه گیلان

چکیده

آنچه که در اثر رشد شتابان شهرنشینی و تغییرات فضایی کالبدی قسمت عمده ای از محلات بافتهای تاریخی به خوبی مشهود است ناکارآمدی کارکردی آنهاست که علی رغم این افت جایگاه، هنوز ارزش‌هایی را در درون خود نهفته دارد که نیازمند بازآفرینی است. بافت قدیم شهر بجنورد دارای مشکلات و پتانسیل هایی در سیستم های مختلف مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی است. برخی از مشکلات و پتانسیل های مذکور نشأت گرفته ازحوزه فراگیر بافت قدیم و سیستم کلی حاکم بر شهر می باشد که غالب مشکلات مدیریت شهری از این نوع می باشند وجود دو اثر باقیمانده عمارت و آیینه خانه مفخم از مجموعه دارالحکومه مفخم پتانسیلی است که می تواند به عنوان محرک توسعه در بازآفرینی محله ، بافت قدیم و کل شهر اثربخش باشد. این پژوهش ار نوع تحقیقات کاربردی می باشد که با روش توصیفی – تحلیلی انجام می گردد. نتایج حاصل از تحقیق بر مبنای مدل SWOTو QSPMنشان می دهد که با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی عناصر مجموعه و پتانسیل گردشگری شهرستان بجنورد، احیاء پردیس تاریخی می تواند نقطه آغازی برای بازآفرینی بافت قدیمی باشد و اقدامات مدیریتی همچون توجه و نگاه کلان نگر و سیستمی در برنامه ریزی و توجه به مدیریت یکپارچه و همکاری سازمانهای مختلف و دخیل در اجرای اقدامات، اقدامات اجتماعی همچون جلوگیری از بوجود آمدن فضاهای ناامن و فضاهای پنهان به منظور افزایش امنیت اجتماعی محله و ضرورت برگزاری رویدادهای ملی و منطقه ای با بستر فرهنگی در عرصه فضای باز مجموعه و اقدامات کالبدی همچون ایجاد یک عرصه یا میدان عمومی و فضای باز برای اجرای رویدادهاو تعریف محور پیاده در خیابان شریعتی شمالی واقع بین دو اثر تاریخی عمارت و آیینه خانه در بازآفرینی محله و بافت می تواند بسیار موثر و اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the place of historical campuses as a flagship development in urban regeneration (Study case: Mofkham Bojnourd collection)

نویسندگان [English]

  • hasan parsipour 1
  • Saber Mohammadpour 2
  • foroogh khazaeinejad 1

1 university of kosar bojnourd

2 Faculty member of university of Guilan

چکیده [English]

What is clearly evident due to the rapid growth of urbanization and physical spatial changes in the major part of the localities of historical contexts is their functional inefficiency, which, despite this decline in status, still contains values that need to be recreated. The old texture of Bojnord city has problems and potentials in various management, social, economic and physical systems. Some of the mentioned problems and potentials are derived from the scope of the old context and the overall system that governs the city, which are the majority of urban management problems of this type. As a flagship development, it should be effective in the regeneration of the neighborhood, the old context and the whole city. This research is a type of applied research that is done with a descriptive-analytical method. The results of the research show that the revitalization of the Dar al-Hukomah complex in the form of a historical campus can be the starting point and a project that drives development to recreate the old fabric of the city, and management measures such as attention and a macroscopic and systematic view in planning and attention to integrated management and cooperation. Various organizations involved in the implementation of measures, social measures such as preventing the creation of unsafe spaces and hidden spaces in order to increase the social security of the neighborhood and the necessity of holding national and regional events with a cultural background in the open space of the complex and physical measures such as creating an arena The public square and open space for the implementation of events and the definition of the pedestrian axis in North Shariati Street, located between the two historical monuments of the mansion and the Mirror House, can be very effective and efficient in re-creating the neighborhood and its texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • historic campus
  • flagship development
  • urban regeneration
  • Daral-Hokuma Mofkham
  • Bojnourd
CAPTCHA Image